Dobrodějové

Velké díky patří všem našim DOBRODĚJŮM za podporu, bez které bychom nemohli náš projekt realizovat.

DĚKUJEME!

Podpořil NF Veolia z programu Stále s úsměvem - aktivně po celý život

Libuška Kašparová Brno

Zakladatelky spolku děkují všem DOBRODĚJŮM