Financování

Spolek Stáří s aktivní tváří je financován z různých zdrojů:

příspěvky zakládajících členů spolku  •sponzorské dary  • podpůrné akce  • granty a dotace •spolupráce s rodinami seniorů částečně sami senioři - základní vstupy

Teď už víte, co chceme!

Obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci!

Když každý něčím přispějeme, pomůžeme tím dobré věci!

Bude tu s námi víc spokojených, aktivních

a veselých seniorů!

 č.ú. 2001105225/2010 

Děkujeme!

Až zestárnete, vezmeme Vás do divadla :)